โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มาตรฐาน มอก.

ลิตและจำหน่าย ชุดโต๊ะครู มอก. และ ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมอก.

ราคาถูกที่สุด เนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตเอง มีใบรับกันสินค้า

มีมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต

 

 

1.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)ระดับ2 

รหัสสินค้า K01-1

โต๊ะนักเรียนอนุบาล มอก. ขนาด 40x60x54.5 ซม.

เก้าอี้นักเรียนอนุบาล มอก. ขนาด 35x30x30 ซม. พนักพิง สูง54 ซม.

โครงโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนอนุบาล มอก.ทำจากเหล็กกลมพ่นสีฝุ่นสีดำ

ราคา 1200 บาท

2.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)ระดับ4 

รหัสสินค้าK01-2

โต๊ะนักเรียนประถม มอก. ขนาด 40x60x67 ซม.

เก้าอี้นักเรียนประถม มอก. ขนาด 38x38x38 ซม. พนักพิง สูง 72 ซม.

โครงโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนประถม มอก.ทำจากเหล็กกลมพ่นสีฝุ่นสีดำ

ราคา 1250 บาท

3.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)ระดับ6รหัสสินค้า K01-3

โต๊ะนักเรียนมัธยม มอก. ขนาด 40x60x76 ซม.

เก้าอี้นักเรียนมัธยม มอก. ขนาด 40x45x46 ซม. พนักพิง สูง 85 ซม.

โครงโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนมัธยม มอก.ทำจากเหล็กกลมพ่นสีฝุ่นสีดำ

ราคา 1300 บาท
โต๊ะครู ระดับ 3-6 รหัสสินค้า K02

ขนาด 80x150x75 ซม.

มี 1ลิ้นชัก, 1ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย

พร้อมเก้าอี้1ตัว

ราคา 3800บาท

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 38,154